Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Rainer Hihn e09a6d088b 'README.md' ändern 4 lat temu
.gitignore Initial commit 4 lat temu
LICENSE Initial commit 4 lat temu
README.md 'README.md' ändern 4 lat temu
forLoop.c Added files 4 lat temu
whileLoop.c Added files 4 lat temu

README.md

multiplikationstabelle-in-c

Tolle Übungsaufgabe in C: eine Multiplikationstabelle. Ausgabe (mit 3 Spalten und 4 Zeilen):

1    2    3    
2    4    6    
3    6    9    
4    8    12   
$ gcc forLoop.c -o forLoop
$ ./forLoop
$ gcc whileLoop.c -o whileLoop
$ ./whileLoop